13 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 3/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 3/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 97
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 119
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 56
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 108
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 2
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 86
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 77
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 17
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 1
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 55
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 37
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 32
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 8
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 37
14:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 394
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 460
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 37
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 4
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 33
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 2
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 56
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 38
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 9
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 38
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 78
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 98
Lịch phát sóng Today TV 3/3/2021