20 January, 2021

Lịch phát sóng Today TV 3/12/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 66
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 105
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 63
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 58
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 90
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 200 + 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 237
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 45 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 24
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 22
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 62
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 2
12:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 16
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 101
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 88
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 88
15:00:00 Vị luật sư kỳ quặc – Tập 20
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 21
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 73
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 3
18:00:00 Today 18h
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 63
19:00:00 Vị luật sư kỳ quặc – Tập 21
20:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 17
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 102
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 201
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 17