nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 3/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 3/12/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 84
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 395
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 249
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 86
04:30:00Today 18h
05:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 92
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 11
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 88
08:00:00Duyên định kim tiền -Tập 11
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 90
10:00:00Tôi yêu chợ Việt -Số 194
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 76
11:00:00Của hồi môn – Tập 217
12:00:00Lời nguyền gia tộc – Tập 39
13:00:00Vị vua huyền thoại – Tập 44
14:00:00Hành trình Bolero – Số 10
15:00:00Thần thám Bao Thanh Thiên – Tập 18
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 35
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 7
17:00:00Của hồi môn – Tập 218
18:00:00Today 18h
18:15:00Today Life
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 77
19:00:00Thần thám Bao Thanh Thiên – Tập 19
20:00:00Lời nguyền gia tộc – Tập 40
21:00:00Vị vua huyền thoại – Tập 45
22:00:00Duyên định kim tiền -Tập 12
23:00:00Today 18h
23:15:00Thế giới điện ảnh – Số 395
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 28
Lịch phát sóng Today TV 3/12/2019