30 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 29/9/2020

Thời gian Chương trình
00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 27
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 88
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 101
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 37
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 70
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 144
09:00:00 Hóng chuyện – Số 9
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 24
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 38
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 15
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 35
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 29
12:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 18
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 46
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 3
15:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 10
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 25
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 22
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 30
18:00:00 Today 18h
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 16
19:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 11
20:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 19
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 47
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 145
23:00:00 Today 18h
23:15:00 Thế giới điện ảnh – Số 438