31 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 29/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 81
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 54
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 54
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 88
04:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 88
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 105
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 57
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 70
08:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 46
10:00:00 Người vẽ ước mơ – Số 13
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 106 + Gia vị cuộc sống – Số 62
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 66
12:00:00 Hỏa long
13:00:00 Hỏa long
14:00:00 Hỏa long
14:30:00 Tu vấn sức khỏe cùng chuyên gia – Số 16
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 425
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 28
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 34
18:00:00 Just for laugh 2018 – Số 45
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 107
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 1
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 19
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 6
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 107
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 66
23:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 359
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 425