nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 29/6/2019

Lịch phát sóng Today TV 29/6/2019

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 372
02:30
Thông tin giải trí
Today 18h
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 70
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 77
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 5
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 73
08:00
Chương trình thiếu nhi
Oan gia ngõ hẹp – Tập 13
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 74
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 372
10:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 50
11:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 81
12:00
Phim truyền hình
Bản lĩnh người vợ – Tập 19
13:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 117
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 24
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Tiếp sức hồi sinh – Số 315
15:00
Phim truyền hình Việt Nam
Cạm bẫy thị thành – Tập 4
16:35
Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
17:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 82
18:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 373
18:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 9
19:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 16
20:00
Phim truyền hình
Bản lĩnh người vợ – Tập 20
21:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 118
22:00
Phim truyền hình
Oan gia ngõ hẹp – Tập 14
23:00
Truyền hình
Hành trình Bolero – Số 2
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 69

Lịch phát sóng Today TV 29/6/2019