16 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 29/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 29/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 60
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 113
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 66
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 15
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 96
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 22
09:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 9
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 43
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 96
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – SỐ 8
12:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 6
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 86
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 106
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 30
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 1
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
17:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 10
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 97
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 31
20:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 7
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 87
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 23
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 52
Lịch phát sóng Today TV 29/4/2021