17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 29/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 29/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 76
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 4
03:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 82
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 87
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 24
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 65
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 103
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 43
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 398
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 73
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 48
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 102
12:00:00 Âm mưu giày gót nhọn
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 5
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 464
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 12
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 39
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 74
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 4
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 31
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 60
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 104
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 398
Lịch phát sóng Today TV 29/3/2021