3 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 29/12/2020

Lịch phát sóng Today TV 29/12/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 92
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 75
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 89
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 47
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 71
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 19
09:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 451 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 2
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 56
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 13
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 24
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 8
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 123
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 16
14:30:00 Hành trình Bolero – Số 16
15:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 15
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 32
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 96
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 25
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 14 + Gia vị yêu thương – Số 10
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 16
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 9
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 124
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 20
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 451
Lịch phát sóng Today TV 29/12/2020