nGày 09/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 29/11/2019

Lịch phát sóng Today TV 29/11/2019

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 328
02:30
Thông tin giải trí
Today 18h
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45
Truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 82
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Truyền hình
Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 88
06:00
Nhịp điệu cuộc sống
Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 8
07:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 84
08:00
Phim truyền hình
Duyên định kim tiền -Tập 9
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 86
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 17
10:30
Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 74
11:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 214
12:00
Phim truyền hình
Lời nguyền gia tộc – Tập 36
13:00
Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại – Tập 41
14:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 330
14:30
Giới thiệu sản phẩm
Thế giới điện ảnh – Số 394
15:00
Phim truyền hình
Thần thám Bao Thanh Thiên – Tập 15
16:35
Truyền hình
Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
17:00
Phim truyền hình
Của hồi môn – Tập 215
18:00
Thông tin giải trí
Today 18h
18:15
Thông tin giải trí
Today Life
18:30
Thông tin giải trí
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 75
19:00
Phim truyền hình
Thần thám Bao Thanh Thiên – Tập 16
20:00
Phim truyền hình
Lời nguyền gia tộc – Tập 37
21:00
Phim truyền hình
Vị vua huyền thoại – Tập 42
22:00
Phim truyền hình
Duyên định kim tiền -Tập 10
23:00
Truyền hình
Today 18h
23:15
Truyền hình
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 36
24:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa – Số 77

Lịch phát sóng Today TV 29/11/2019