30 November, 2020

Lịch phát sóng Today TV 29/10/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 76
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 80
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 73
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 83
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 3
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 55
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 170
08:45:00 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 232
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 38
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 14
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 17
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 37
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 48
11:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 13
12:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 19
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 71
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 83
15:00:00 Công lý – Tập 12
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 5
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 8
17:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 14
18:00:00 Today 18h
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 38
19:00:00 Công lý – Tập 13
20:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 20
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 72
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 171
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 11