2 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 29/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 29/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 78
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 73
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 79
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 41
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 57
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 48
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 4
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 389
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 36 + Gia vị yêu thương – Số 23
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 7
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 33
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 12
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 30
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 455
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 12
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 15
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 76
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 8
18:00:00 Today 18h + Just for laugh 2018 – Số 33
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 37
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 37
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 13
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 34
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 13
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 49
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 31
Lịch phát sóng Today TV 29/1/2021