30 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 28/9/2020

Thời gian Chương trình
00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 26
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 80
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 87
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 36
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 69
08:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 28
10:00:00 Người vẽ ước mơ – Số 26
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 14
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 79
12:00:00 Đơn thân nam nữ 2
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 58
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 438
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 21
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 29
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 13
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 15
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 35
19:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 10
20:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 18
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 46
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 144
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 372