24 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 28/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 63
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 109
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 72
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 86
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 49
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 99
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 90
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 41 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 20
10:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 209
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 127 + Mỹ vị 24 – Số 10
11:00:00 Hai người vợ – Tập 15
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 30
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 131
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 10
14:30:00 Hành trình Bolero – Số 10
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 1
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 42
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 13
17:00:00 Hai người vợ – Tập 16
18:00:00 Today 18h
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 128
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 2
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 1
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 132
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 91
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 429