24 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 28/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 80
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 53
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 87
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 94
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 69
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 65
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 45
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 59
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 358
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 33
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 5
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 106
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 59
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 18
16:00:00 Góc thư giãn 4.0 – ( Số 7)
16:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 42
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 425
17:30:00 17h30: Tôi yêu chợ Việt – Số 205
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 359
18:20:00 18h20: Đẹp không giới hạn 2019 – Số 32
18:45:00 Tư vấn sức khỏe cùng chuyên gia – Số 16
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 66
20:00:00 Hỏa long
22:00:00 22h15: Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 63
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1