14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 28/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 28/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 59
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 112
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 65
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 14
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 95
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 21
09:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 8
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 1
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 95
11:00:00 MTV Flashback – Số 1
12:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 5
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 85
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 468
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 402
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 29
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 5
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 96
17:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 9
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 6
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 96
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 30
20:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 6
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 86
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 22
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 106
Lịch phát sóng Today TV 28/4/2021