3 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 28/12/2020

Lịch phát sóng Today TV 28/12/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 91
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 59
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 59
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 88
04:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 88
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 94
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 46
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 70
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 18
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 80
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 385
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 12 + Gia vị yêu thương – Số 9
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 92
12:00:00 Cho em gần anh thêm chút nữa
13:00:00 Cho em gần anh thêm chút nữa
14:00:00 Cho em gần anh thêm chút nữa
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 38
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 451
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 24
18:00:00 Today 18h + Đặc sản miền sông nước – Số 26
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 13
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 15
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 8
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 123
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 19
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 385
Lịch phát sóng Today TV 28/12/2020