30 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 27/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 25
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 79
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 79
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 86
04:20:00 Những khúc vọng xưa – Số 86
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 87
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 68
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 143
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 27
10:00:00 Hóng chuyện – Số 9
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 371
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 28
12:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 17
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 45
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 437
14:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 43
15:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 9
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 8
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 94
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 438 + Just for laugh Ver 2018 – Số 55
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 372
18:30:00 18h20: Đẹp không giới hạn 2019 – Số 45
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 79
20:00:00 Đơn thân nam nữ 2
21:00:00 Đơn thân nam nữ 2
22:00:00 22h15: Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 76
22:30:00 22h15: Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 76
23:15:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2