24 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 27/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 62
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 62
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 62
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 71
04:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 71
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 85
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 48
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 98
08:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 62
10:00:00 Người vẽ ước mơ – Số 17
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 126
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 70
12:00:00 Ta thuộc về nhau
13:00:00 Ta thuộc về nhau
14:00:00 Ta thuộc về nhau
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 49
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 429
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 12
17:00:00 Hai người vợ – Tập 15
18:00:00 Today 18h + Đặc sản miền sông nước – Số 4
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 127
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 10
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 1
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 30
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 131
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 90
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 363