24 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 27/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 79
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 424
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 86
04:30:00 Just for laugh 2018 – Số 28
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 56
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 68
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 64
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 27
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 17
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 58
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 424
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 32
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 4
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 105
14:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 204
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 358
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 17
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 18
16:30:00 Người vẽ ước mơ – Số 13
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 33
18:00:00 Let me in -Tự tin tỏa sáng – Số 10
18:45:00 Gia vị cuộc sống – Số 2
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 18
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 5
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 106
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 65
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 14