14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 27/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 27/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 58
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 111
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 64
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 13
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 94
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 20
09:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 7
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 468
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 94
11:00:00 RIDICULOUSNESS – CƯỜI CHÚT CHƠI – SỐ 7
12:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 4
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 84
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 15
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 28
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 36
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
17:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 8
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 95
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 29
20:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 5
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 85
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 21
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 468
Lịch phát sóng Today TV 27/4/2021