nGày 03/04/2020

Lịch phát sóng Today TV 27/3/2020

Lịch phát sóng Today TV 27/3/2020
00:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 77
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 346
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 86
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 107
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 41
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2017- Số 66
08:00:00Ký ức tình yêu – Tập 25
09:00:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 16
10:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 51
10:30:00365 ngày để yêu – Tập 40 10h45: Gia vị cuộc sống – Số 26
11:00:00Của hồi môn – Tập 313
12:00:00Sóng gió cuộc tình – Tập 4
13:00:00Hoàng đế Porus – Tập 26
14:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 347
14:30:00Thế giới điện ảnh – Số 411
15:00:00Độc cô hoàng hậu – Tập 48
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 37
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
17:00:00Của hồi môn – Tập 314
18:00:00Today 18h Today Life
18:30:00365 ngày để yêu – Tập 41
19:00:00Độc cô hoàng hậu – Tập 49
20:00:00Sóng gió cuộc tình – Tập 5
21:00:00Hoàng đế Porus – Tập 27
22:00:00Ký ức tình yêu – Tập 26
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 52
Lịch phát sóng Today TV 27/3/2020