6 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 27/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 27/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 76
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 96
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 71
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 77
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 39
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 55
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 46
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 94
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 53
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 34 + Gia vị yêu thương – Số 22
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 5
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 31
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 10
14:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 389
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 49
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 10
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 14
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 74
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 6
18:00:00 Today 18h + Just for laugh 2018 – Số 32
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 35
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 35
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 11
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 32
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 11
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 47
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 95
Lịch phát sóng Today TV 27/1/2021