31 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 26/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 24
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 105
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 85
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 35
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 67
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 142
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 29 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 1
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 34
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 437 + Mỹ vị 24 – Số 34
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 27
12:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 16
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 44
14:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 32
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 371
15:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 8
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 25
16:30:00 Người vẽ ước mơ – Số 26
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 28
18:00:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 24
18:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 24
19:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 9
20:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 17
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 45
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 143
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 11
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 11