31 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 26/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 61
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa – Số 70
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 84
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Mẹ yêu bé – Số 98
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 97
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 89
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 61
10:00
Thông tin giải trí
Khỏe mỗi ngày – Số 3
10:30
Phim truyền hình
Tiếp sức hồi sinh – Số 362
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 14
12:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 29
13:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 130
14:00
Thông tin giải trí
Khỏe mỗi ngày – Số 3
14:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 34
15:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 42
16:30
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 46
17:00
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 429
17:30
Thông tin giải trí
17h30: Tôi yêu chợ Việt – Số 209
18:00
Phim truyền hình
Tiếp sức hồi sinh – Số 363
18:30
Phim truyền hình
18h20: Đẹp không giới hạn 2019 – Số 36
19:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 70
20:00
Phim truyền hình
Ta thuộc về nhau
22:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 67
23:00
Thông tin giải trí
Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 5
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 62