26 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 26/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 78
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 357
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 87
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 85
04:30:00 Just for laugh 2018 – Số 27
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 102
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 55
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 67
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 63
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 44
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 57
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 105
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 31
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 3
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 104
14:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 358
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 424
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 16
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 17
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 27
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 32
18:00:00 Muôn mặt cuộc sống ( Làm đẹp) – Số 3
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 106
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 17
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 4
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 105
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 64
23:00:00 Today Life
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 42