14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 26/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 26/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 57
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 12
03:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 63
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 115
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 12
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 93
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 19
09:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 106
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 402
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 93
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 60
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – SỐ 7
12:00:00 Sắc đẹp ngàn cân
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 9
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 468
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 94
17:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 7
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 43
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 94
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 28
20:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 4
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 84
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 20
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 402
Lịch phát sóng Today TV 26/4/2021