nGày 03/04/2020

Lịch phát sóng Today TV 26/3/2020

Lịch phát sóng Today TV 26/3/2020
00:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 76
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 13
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 85
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 106
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 40
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2017- Số 65
08:00:00Ký ức tình yêu – Tập 24 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 201
09:00:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 15
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 411
10:30:00365 ngày để yêu – Tập 39
11:00:00Của hồi môn – Tập 312
12:00:00Sóng gió cuộc tình – Tập 3
13:00:00Hoàng đế Porus – Tập 25
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 52
14:30:00Độc cô hoàng hậu – Tập 47
15:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 36
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 2
16:30:00Của hồi môn – Tập 313
17:00:00Today 18h Today Life
18:00:00365 ngày để yêu – Tập 40
18:30:0018h45: Gia vị cuộc sống – Số 26
19:00:00Độc cô hoàng hậu – Tập 48
20:00:00Sóng gió cuộc tình – Tập 4
21:00:00Hoàng đế Porus – Tập 26
22:00:00Ký ức tình yêu – Tập 25
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 33
Lịch phát sóng Today TV 26/3/2020