6 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 26/12/2020

Lịch phát sóng Today TV 26/12/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 89
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 74
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 86
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 45
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 68
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 16
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 49
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 31
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 56
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 450
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 22
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 6
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 121
14:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 45
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 384
15:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 13
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 31
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 94
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 23
18:00:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 2
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 9
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 14
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 7
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 122
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 17
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 8
Lịch phát sóng Today TV 26/12/2020