6 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 26/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 26/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 75
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 70
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 76
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 38
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 54
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 45
09:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 455 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 7
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 31
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 33
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 4
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 30
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 9
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 4
14:30:00 Hành trình Bolero – Số 4
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 9
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 40
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 120
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 5
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 34 + Gia vị yêu thương – Số 22
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 10
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 31
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 10
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 46
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 455
Lịch phát sóng Today TV 26/1/2021