29 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 25/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 23
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 84
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 34
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 66
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 141
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 26
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 371
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 13
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 26
12:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 15
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 43
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 12
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 437
15:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 7
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 24
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 20
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 27
18:00:00 Today 18h + Just for laugh 2018 – Số 33
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 14
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 34
19:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 8
20:00:00 Trở về ngày yêu ấy – Tập 16
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 44
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 142
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 5