31 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 25/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 108
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 69
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 83
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 47
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 96
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 88
09:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 40 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 19
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 37
10:30
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 428
10:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 9
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 13
12:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 28
13:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 129
14:00
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt – Số 208
14:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 362
15:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 41
16:30
Thông tin giải trí
Người vẽ ước mơ – Số 17
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 14
18:00
Phim truyền hình
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 69
19:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 42
20:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 29
21:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 130
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 89
23:00
Thông tin giải trí
Hành trình Bolero – Số 2
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 61