29 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 25/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 77
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 2
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 86
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 84
04:30:00 Just for laugh 2018 – Số 59
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 101
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 54
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 66
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 62
08:45:00 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 214
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 59
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 10
10:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 424
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 104
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 30
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 2
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 103
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 65
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 15
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 16
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 31
18:00:00 Just for laugh 2018 – Số 42
18:15:00 365 ngày để yêu – Tập 105
18:30:00 Gia vị cuộc sống – Số 1
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 16
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 3
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 104
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 63
23:00:00 Today Life
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 41