nGày 23/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 25/6/2019

Lịch phát sóng Today TV 25/6/2019

00:00 Những khúc vọng xưa – Số 65

01:00 Thế giới âm nhạc – Số 244

02:00 Just for laugh 2018 – Số 49

02:30 Today 18h

03:00 Thế giới âm nhạc – Số 243

03:45 Những khúc vọng xưa – Số 67

04:30 Today 18h

04:45 Thế giới âm nhạc – Số 247

05:30 Chuyện nhà mình – Số 74

06:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1

06:30 Just for laugh Ver 2018 – Số 1

07:00 Những khúc vọng xưa – Số 69

08:00 Oan gia ngõ hẹp – Tập 9

09:00 Những khúc vọng xưa – Số 70

10:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 31

10:30 Thả lưới bắt em – Tập 61

11:00 Của hồi môn – Tập 77

12:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 15

13:00 Đừng rời xa em – Tập 113

14:00 Hành trình Bolero – Số 4

15:00 Hồn lụa – Tập 42

16:00 Những khúc vọng xưa Ver 2018 – Số 38

16:35 Nhỏ to cùng mẹ – Số 22

17:00 Của hồi môn – Tập 78

18:00 Today 18h

18:15 Thả lưới bắt em – Tập 62

18:30 Just for laugh 2018 – Số 8

19:00 Cạm bẫy thị thành – Tập 1

20:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 16

21:00 Đừng rời xa em – Tập 114

22:00 Oan gia ngõ hẹp – Tập 10

23:00 Today 18h

23:15 Hành trình Bolero – Số 9

Lịch phát sóng Today TV 25/6/2019