17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 25/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 25/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 72
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 78
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 83
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 21
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 61
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 99
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 39
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 38
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 71
11:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 8
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 27
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 56
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 101
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 101
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 56
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 16
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 114
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 9
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 72 + Gia vị yêu thương – Số 47
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 1
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 28
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 57
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 100
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 42
Lịch phát sóng Today TV 25/3/2021