6 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 25/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 25/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 74
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 87
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 87
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 69
04:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 69
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 75
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 37
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 53
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 44
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 3
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 389
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 32 + Gia vị yêu thương – Số 21
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 96
12:00:00 Sid & Aya: chuyện đêm muộn
13:00:00 Sid & Aya: chuyện đêm muộn
14:00:00 Sid & Aya: chuyện đêm muộn
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 42
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 455
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 119
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 4
18:00:00 Today 18h + Đặc sản miền sông nước – Số 30
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 33
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 9
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 30
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 9
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 45
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 389
Lịch phát sóng Today TV 25/1/2021