nGày 25/02/2020

Lịch phát sóng Today TV 24/8/2019

Lịch phát sóng Today TV 24/8/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 77
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 380
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 79
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 86
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 45
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 22
08:00:00Bản kê số phận -Tập 9
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 83
10:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 319
10:30:00Just for laugh 2018 – Số 58
11:00:00Của hồi môn – Tập 131
12:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 27
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 164
14:00:00Tôi yêu chợ Việt -Số 179
14:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 319
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 16
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 43
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 11
17:00:00Của hồi môn – Tập 132
18:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 23
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 17
20:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 28
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 165
22:00:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
23:00:00Hành trình Bolero – Số 3
Lịch phát sóng Today TV 24/8/2019