27 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 24/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 107
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 68
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 82
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 46
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 95
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 87
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa 2019 – Số 60
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2018 – Số 36
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 125
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 12
12:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 27
13:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 128
14:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 3
14:30
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 428
15:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 40
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 11
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 13
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:15
Thông tin giải trí
Muôn mặt cuộc sống ( Làm đẹp) – Số 7
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 126
18:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 9
19:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 41
20:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 28
21:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 129
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 88
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 58
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 60