23 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 24/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 76
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Just for laugh 2018 – Số 49
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 85
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 83
04:30:00 Just for laugh 2018 – Số 58
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 53
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 65
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 61
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 43
10:00:00 Hành trình ước mơ xanh – Số 31
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 103
10:45:00 Gia vị cuộc sống – Số 60
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 29
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 1
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 102
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 54
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 14
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 15
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 25
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 30
18:00:00 Muôn mặt cuộc sống ( Sức khỏe) – Số 1
18:15:00 Today Life
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 104
18:45:00 Cẩm nang làm đẹp – Số 214
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 15
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 2
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 103
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 62
23:00:00 Today Life
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 40