nGày 24/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 24/6/2019

Lịch phát sóng Today TV 24/6/2019

00:00 Những khúc vọng xưa – Số 64

01:00 Thế giới âm nhạc – Số 244

02:00 Thế giới điện ảnh – Số 372

02:30 Today 18h

03:00 Thế giới âm nhạc – Số 243

03:45 Những khúc vọng xưa – Số 66

04:30 Today 18h

04:45 Thế giới âm nhạc – Số 247

05:30 Chuyện nhà mình – Số 73

06:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1

06:30 Just for laugh 2018 – Số 54

07:00 Những khúc vọng xưa – Số 68

08:00 Oan gia ngõ hẹp – Tập 8

09:00 Những khúc vọng xưa – Số 69

10:00 Thế giới điện ảnh – Số 372

10:30 Thả lưới bắt em – Tập 60

11:00 Của hồi môn – Tập 76

12:00 Về quê ăn Tết

14:30 Just for laugh Ver 2018 – Số 12

15:00 Hành trình Bolero – Số 3

16:00 Mẹ yêu bé – Số 96

16:35 Nhỏ to cùng mẹ – Số 21

17:00 Của hồi môn – Tập 77

18:00 Today 18h

18:15 Thả lưới bắt em – Tập 61

18:30 Just for laugh 2018 – Số 7

19:00 Hồn lụa – Tập 42

20:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 15

21:00 Đừng rời xa em – Tập 113

22:00 Oan gia ngõ hẹp – Tập 9

23:00 Today 18h

23:15 Những khúc vọng xưa Ver 2018 – Số 47

Lịch phát sóng Today TV 24/6/2019