13 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 24/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 24/4/2021

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 110
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 61
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 113
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 11
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 91
08:00
Thông tin giải trí
Hoàng đế Porus – Tập 17
09:00
Thông tin giải trí
Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 5
10:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2021 – Số 19
10:30
Phim truyền hình
Thế giới điện ảnh – Số 467
11:00
Phim truyền hình
MTV Chart Attack – Số 3
12:00
Phim truyền hình
Bộ ba huyền thoại – Tập 2
13:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 82
14:00
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2021 – Số 11
14:30
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 401
15:00
Phim truyền hình
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 26
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 93
17:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 6
18:00
Phim truyền hình
Cơ hội đổi đời – Số 15
18:45
Thông tin giải trí
Gia vị yêu thương – Số 60
19:00
Phim truyền hình
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 27
20:00
Phim truyền hình
Bộ ba huyền thoại – Tập 3
21:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 83
22:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 18
23:00
Thông tin giải trí
Hành trình Bolero – Số 7
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 56

 

Lịch phát sóng Today TV 24/4/2021