17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 24/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 24/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 71
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 87
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 77
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 82
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 20
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 60
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 98
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 38
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 6
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 70 + Gia vị yêu thương – Số 46
11:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 7
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 26
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 55
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 463
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 397
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 55
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 10
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 113
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 8
18:00:00 Today 18h + Just for laugh Ver 2021 – Số 11
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 71
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 71
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 56
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 27
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 56
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 99
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 101
Lịch phát sóng Today TV 24/3/2021