nGày 03/04/2020

Lịch phát sóng Today TV 24/2/2020

Lịch phát sóng Today TV 24/2/2020
00:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 19
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00Những khúc vọng xưa – Số 63
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 54
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 75
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 46
07:00:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 28
08:00:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
09:00:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 30
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 407
10:30:00365 ngày để yêu – Tập 16
10:45:0010h45: Gia vị cuộc sống – Số 12
11:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 48
12:00:00Chuyện tình trên non cao
14:30:00Tư vấn sức khỏe & tiêu dùng: Bệnh viện FV (Số 9)
15:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 8
16:00:00Mẹ yêu bé – Số 83
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 22
17:00:00Của hồi môn – Tập 286
18:00:00Today 18h
18:15:00Today Life
18:30:00365 ngày để yêu – Tập 17
19:00:00Độc cô hoàng hậu – Tập 21
20:00:00Chỉ vì anh – Tập 46
21:00:00Vị vua huyền thoại – Tập 111
22:00:00Bụi đời – Tập 38
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 5
Lịch phát sóng Today TV 24/2/2020