25 February, 2021

Lịch phát sóng Today TV 24/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 24/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 73
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 86
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 68
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 74
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 95
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 97
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 43
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 2
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 44
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 388
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 3
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 29
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 8
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 454
14:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 27
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 8
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 14
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 91
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 455
17:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 39
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 389
18:20:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 41
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 96
20:00:00 Sid & Aya: chuyện đêm muộn
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 44
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
Lịch phát sóng Today TV 24/1/2021