25 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 23/7/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 106
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 67
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 81
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 45
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 94
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 86
08:30
Thông tin giải trí
8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 218
09:00
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 39 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 18
10:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 3
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 124
10:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 8
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 11
12:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 26
13:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 127
14:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 69
15:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 39
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 10
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 12
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 125
19:00
Phim truyền hình
Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 40
20:00
Phim truyền hình
Vòng tròn tội lỗi – Tập 27
21:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 128
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 87
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 57
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 59