21 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 23/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 75
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 424
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 84
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 82
04:30:00 Just for laugh 2018 – Số 57
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 52
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 64
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 60
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 58
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 9
10:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 204
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 102
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 28
12:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 31
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 101
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 5
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 13
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 14
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 24
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 29
18:00:00 Just for laugh 2018 – Số 32
18:15:00 Today Life
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 103
18:45:00 Gia vị cuộc sống – Số 60
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 14
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 1
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 102
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 61
23:00:00 Today Life
23:15:00 Thế giới điện ảnh – Số 424