nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 23/6/2019

Lịch phát sóng Today TV 23/6/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 62
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00Những khúc vọng xưa – Số 88
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 64
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 119
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 67
08:00:00Oan gia ngõ hẹp – Tập 7
08:45:008h45: Trải nghiệm và tin dùng – Số 48
09:00:00Hành trình Bolero – Số 2
10:00:00Just for laugh 2017 – Số 27
10:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 314
11:00:00Của hồi môn – Tập 75
12:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 14
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 112
14:00:00Thế giới điện ảnh – Số 372
14:30:00Mảnh ghép cuộc đời – Số 20
15:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 15
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 37
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 20
17:00:00Của hồi môn – Tập 76
18:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 8
19:00:00Quán ăn hạnh phúc – Số 3
19:45:0019h50: Hòa nhịp yêu – Số 9
20:00:00Về quê ăn Tết
22:00:0022h15: Oan gia ngõ hẹp -Tập 8
23:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 13
Lịch phát sóng Today TV 23/6/2019