14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 23/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 23/4/2021

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 109
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 60
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 112
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 10
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 90
08:00
Thông tin giải trí
Hoàng đế Porus – Tập 16
09:00
Thông tin giải trí
Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 4
10:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 401
10:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 92
10:45
Thông tin giải trí
Gia vị yêu thương – Số 59
11:00
Phim truyền hình
RIDICULOUSNESS – CƯỜI CHÚT CHƠI – SỐ 6
12:00
Phim truyền hình
Bộ ba huyền thoại – Tập 1
13:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 81
14:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 42
14:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2021 – Số 13
15:00
Phim truyền hình
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 25
16:00
Thông tin giải trí
Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 4
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 92
17:00
Phim truyền hình
Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 5
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:15
Thông tin giải trí
Just for laugh Ver 2021 – Số 4
18:30
Phim truyền hình
Nhất gia bách truyện – Tập 93
19:00
Phim truyền hình
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 26
20:00
Phim truyền hình
Bộ ba huyền thoại – Tập 2
21:00
Phim truyền hình
Tình tội lỗi – Tập 82
22:00
Phim truyền hình
Hoàng đế Porus – Tập 17
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 51
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 55

Lịch phát sóng Today TV 23/4/2021