nGày 03/04/2020

Lịch phát sóng Today TV 23/2/2020

Lịch phát sóng Today TV 23/2/2020
00:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 18
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00Những khúc vọng xưa – Số 62
02:30:00Những khúc vọng xưa – Số 62
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 53
04:20:00Những khúc vọng xưa – Số 53
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 74
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 23
07:00:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 27
08:00:00Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
09:00:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 29
10:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 48
10:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 342
11:00:00Của hồi môn – Tập 285
12:00:00Chỉ vì anh – Tập 45
13:00:00Vị vua huyền thoại – Tập 110
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 48
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 48
15:00:00Độc cô hoàng hậu – Tập 20
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 9
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 21
17:00:00Tư vấn sức khỏe & tiêu dùng: Bệnh viện FV (Số 9) + Thế giới điện ảnh – Số 407
18:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 343
18:30:00Đẹp không giới hạn 2019 – Số 14
19:00:00Hành trình lột xác 2019 – Số 6 + 19h50: Hòa nhịp yêu – Số 44
20:00:00Chuyện tình trên non cao
21:00:00Chuyện tình trên non cao
22:00:00Chuyện tình trên non cao
22:30:0022h15: Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
23:15:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 48
Lịch phát sóng Today TV 23/2/2020