30 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 22/8/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 88
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 80
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 97
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 111
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 38
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 77
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 112
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 52
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 21
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 29
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 432
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 21
11:00:00 Hai người vợ – Tập 37
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 22
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 14
14:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 212
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 366
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 23
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 11
16:30:00 Người vẽ ước mơ – Số 21
17:00:00 Hai người vợ – Tập 38
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 73
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 24
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 23
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 15
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 113
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 6